Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon bij Kwiek

Wij willen een volleybalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat uemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen. 

 

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen. 

 

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

Wat doet de VCP?

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft of te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand vertrouwelijk over wil praten. De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. De VCP neemt de klacht niet inhoudelijk in behandeling, maar probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven.

 

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan je informeren over de procedure en mogelijke vervolgstappen Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen (bijvoorbeeld het vertrouwenspunt sport van NOC-NSF). Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem. 

Wie zijn de VCP van Kwiek?

Christina van der Ploeg en Christine de Vries zijn de vertrouwenscontactpersonen bij Kwiek Damwâld. Christina is in het dagelijks leven werkzaam bij Jeugdhulp Friesland en Christine werkt als Jeugdconsulent bij de gemeente. Beide hebben ervaring in de hulpverlening en hebben de opleiding tot VCP binnen de sport gevolgd.

 

Mocht je om een reden niet bij Christina of Christine terecht kunnen, dan kun je contact opnemen met het vertrouwenspunt sport door te bellen naar 0900-202 55 90, een Whatsappbericht te sturen aan 0653646928 of te mailen naar: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 

 

Wil je liever iets anoniem melden? Dat kan via Chat met FIER of via Speak Up

 

Contact

Christina van der Ploeg

christina@kwiekdamwald.nl

 

Christine de Vries

christine@kwiekdamwald.nl