Vacatures


Een vereniging leeft op vrijwilligers en bovendien kun je je zelf ook ontwikkelen door een vrijwilligersfunctie! Gelukkig hebben we er heel veel, maar nog altijd missen we er ook een paar. Ben je geïnteresseerd in een functie? Neem dan contact met ons op via dit formulier

 

 

Vacatures: 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voorzitter

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden:

De voorzitter is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybalbeleid.

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur van de vereniging en heeft alle bevoegdheid wat van belang is voor de volleybalvereniging.

 

Hoofdtaken:

- Het leiden van de vereniging.

- Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

- Het opstellen van de agenda voor de bestuurs- en ledenvergaderingen i.s.m met de secretaris.

- Het coördineren van de verschillende bestuurstaken, het toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

- Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten.

- Aanvulling van het bestuurlijke kader en commissies i.s.m. met andere bestuursleden

 

- Het toezicht houden op en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en reglementen.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Materiaalcommissie

 

Takenpakket:

- Verzorgen, controleren, onderhouden van het materiaal

- Onderhoud contact met de gemeente m.b.t. accommodaties en het materiaal

- Geeft voorstellen aan het bestuur m.b.t. het materiaal

 

- Aanspreekpunt voor leden

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sponsorcommissie 

 

De sponsoren staan meestal niet voor de deur te wachten. Actieve benadering en netwerken is belangrijk. Een lid van de sponsorcommissie is enthousiast en heeft een vlotte babbel en liefst al een aardig netwerkje (maar wat niet is kan nog komen!) 

 

Taken: 

·         Contact opnemen en overleg met potentiële sponsoren. 

·         Contact met huidige sponsoren onderhouden. 

·         Financieel afhandelen van contracten ism de penningmeester en evt. andere bestuursleden. 

 

Tijdsinvestering:zoveel je wilt! (+- 1 uur per week kan al voldoende zijn) 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En onthoud: vele handen maken licht werk. Samen is het een stuk makkelijker en leuker!