Het bestuur en commissies


VOORZITTER 

 

De voorzitter is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale volleybalbeleid.

 

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur van de vereniging en heeft alle bevoegdheid wat van belang is voor de volleybalvereniging.

 

Secretariaat@kwiekdamwald.nl

HOOFDTAKEN:

 

- Het leiden van de vereniging.

- Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

- Het opstellen van de agenda voor de bestuurs- en ledenvergaderingen i.s.m. met de secretaris.

- Het coördineren van de verschillende bestuurstaken, het toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.

- Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten.

- Aanvulling van het bestuurlijke kader en commissies i.s.m. met andere bestuursleden

- Het toezicht houden op en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten en reglementen.

 SECRETARIS

 

Trynke Hoekstra

 

Secretariaat@kwiekdamwald.nl

HOOFDTAKEN:

 

- Agenda maken van bestuursvergaderingen en ALV.

- Notuleren van bestuursvergaderingen en ALV.

- Ondersteunt indien noodzakelijk alle taken van de voorzitter.

- Neemt alle taken over van de voorzitter bij afwezigheid van voorzitter. 

 PENNINGMEESTER

 

Doel: verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de vereniging. De penningmeester houdt alle geldzaken bij.

 

Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de vereniging voorop. 

 

Rudmer Slot

 

Penningmeester@kwiekdamwald.nl

 

HOOFDTAKEN:

 

- Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; 

De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen. 

- Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; 

- Stelt het financieel jaarverslag op

- Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden 

- Regelt verzekeringen

- Roept de kascontrolecommissie bijeen.  WEDSTRIJDZAKEN / ARBITRAGE LEDENADMINISTRATIE

 

Baukje van Hijum

b.van.hijum@kpnplanet.nl

 


TECHNISCHE COMMISSIE

 

De Technische commissie is verantwoordelijk voor het formuleren en uit laten voeren van het volleybaltechnische beleid. De TC bestaat uit minimaal 3 leden.

 

Ernst-Jan Haakma         Esmee de Hoop

Jelmer Hofstra               Marije de Groot

Peter Papa                      Irene Winter

Marie Woudwijk

 

Technischecommissie@kwiekdamwald.nl 

 

HOOFDTAKEN:

 

- Beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte, in overleg met trainer/coach

- Indeling van de teams voor het nieuwe seizoen in overleg met trainer/coach

- Indelen van trainingstijden

- Samenstelling van trainingsgroepen

- Onderhouden van contacten teams, aanvoerders, trainers, coaches

- Aanspreekpunt voor leden

 SPONSORCOMMISSIE

 

Als club kunnen we niet zonder onze sponsoren, maar de sponsoren staan meestal niet voor de deur te wachten. Actieve benadering en netwerken is belangrijk. Een lid van de sponsorcommissie is enthousiast en heeft een vlotte babbel en liefst al een aardig netwerkje.

 

Meindert Paul Kwast

Ernst-Jan Haakma

 

HOOFDTAKEN:

 

- Contact opnemen en overleg met potentiële sponsoren.

- Contact met huidige sponsoren onderhouden.

 

 - Financieel afhandelen van contracten i.s.m. de penningmeester en evt. andere bestuursleden. JEUGDCOMMISSIE

 

Een vereniging kan niet zonder jeugd! Aanwas is erg belangrijk voor het blijven bestaan van een vereniging. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die samen de jeugdcommissie op zich willen nemen. 

 

Anne Wieke Bosgraaf

Nathalie Sijtsma

 

 Secretariaat@kwiekdamwald.nl

 

HOOFDTAKEN:

 

- Wervingsactiviteiten organiseren.

- Gehele jeugdafdeling te beheren

- Contacten met en coördinatie jeugdtrainers

 - Contacten met en coördinatie jeugdleiders

 - In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen.

 - Contact met de seniorenafdeling, i.v.m. overgang junioren naar senioren.

 - Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie  

 ACTIVITEITENCOMMISSIE

 

Arjan Wierda            Tessa Kingma

Rudmer Slot             Jildou Visser

Giliam de Jong

  


WEBSITEBEHEER / SOCIAL MEDIA

 

Christine de Vries      Marije de Groot

Martine Hellinga        Nathalie Sijtsma