Het bestuur en commissies

Voorzitter

Jildou Visser

jildouvisser@msn.com


Secretaresse


Penningmeester

Catrien van der Molen

catmolen@gmail.com


Wedstrijdzaken/arbitrage ledenadministratie

Baukje van Hijum

b.van.hijum@kpnplanet.nl

Technische commissie

Deborah Winter

deborahwinter17@hotmail.com

Sponsorcommissie

Vincent Beeksma

vincentbeeksma@gmail.com

Jeugdcommissie

Activiteitencommissie

Jildou Visser

jildouvisser@msn.com

Materiaalcommissie

Loes van Dijk

 


Websitebeheer / social media

Aukje Visser

kwiekdamwald@gmail.com